Friday, June 21, 2024

TOPIC

Kalki

Story of Shiva devotee Ponniyin Selvan

Mani Ratnam's films Ponniyin Selvan I and Ponniyin Selvan II are based on the 1955 novel Ponniyin Selvan by freedom fighter R. Krishnamurthy, who wrote under the pen name Kalki.

Latest News

Recently Popular